Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Luk.2.12

De korsfestet ham da, Matt.27.35

Vi nærmer oss nu den mest religiøse, ubibelske og løgnagtige fest,som djevelen har fundet på, julen. Men den har også samtidig fått den mest oppmerksomme og mest inflydelsesrike inngang hos religiøse mennesker. Menighetslokaler omrukeres og plattformene forandres, fordi at juletræer, lyskjetter og pærer skal pynte lokalene, så at man følger trenden og tratitionen. Jeg leser og følger med, hvad disse pastorene og thelogene siger i dag: Vores menighet og vores budskap skal være menneskerelaterte og alle skal føle seg godt tilpass. Gud har for længst forlatt disse menighetene og det kan skrives med store bokstaver: IKABOD – bortveket er Herrens herlighet. Og buesangen hos David kommer ind og stadfester det med: o, at heltene skulde falle!

Julenissene – som om det ikke var nok af dem i forvejen på plattformene hver søndag, kommer ind, mens møtet og festen er i gang og deler ut gaver fra nissen/Jesus. Disse såkalte åndsfylte menneskene har gått af hengslene for længst og kommer aldri på rett kjøl igjen. Toket er kjørt og snebalden vokser mer og mer etter som den sklir ned ad bakken. De har drukket af skjøgevinen og bliver aldri igjen edrue, slik at de kan bedømme ud ifra skriften, om hvad er sandt og ikke.

Den andre festen er påsken. Den har satan også klaret at ødelægge med at han har gjort denne til en religiøs højtid. Mennesker, som aldri har kjent Guds kraft til frelse og opplevet en renselse i sitt indre, spiser og drikker dette, som var det et hvilket som helst måltid. Andre deltar, fordi, at de tror at det finnes frelse i dette måltid. Jeg har også vært med til påskemøter, hvor mennesker får en anden lyd i bønnen, en anden accent i udtalelsen og de får noen falske tårer i øjnene. Hele kropssproget viser, at noe religiøst griper mennesket. Man bliver specielt ”hellig” den stunden, men etter at møtet er ferdig og man har slugt siste bit, så drives man i samme gamle vaner og gamle Adam er mere levende end noen gang.

I disse to fester beveger mennesket seg. De vil ha, at Jesus skal ligge i en krybbe og bli liggende. Ikke skal han bli større og mektigere end det. Han skal ikke komme ud af den krybben. Ikke skal han si noe, tale, refse eller komme med udtalelser, som ikke passer for vor tid og mennesket. Man vil ha en Jesus på baby stadie og en som bare siger ”agø”. Man plaserer han der og siden vil man ikke mer.

Eller skal han henge på et kors. Spikres fast. Ikke røre på seg ikke tale eller profetere. En Jesus, som er død og fast montert til et kors. Punktum. Men heldigvis hørtes det engang, når man trodde at alt håp var ute og man trodde at den hele skrift rummet bare fødslen og døden, at Han er ikke her, han er opstanden;” Der var fart og et kolosalt drive i Jesus, Amen!

Etter at han ble født, så lå han ikke bare der, men flyttet etter som profetordet flyttet på seg: 14Da stod han op og tok barnet og dets mor om natten og drog bort til Egypten, 15og han blev der til Herodes’ død, forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Fra Egypten kalte jeg min sønn.  Og 19Men da Herodes var død, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og sier: 20Stå op, ta barnet og dets mor og dra til Israels land! for de er døde som stod barnet efter livet. 21Og han stod op og tok barnet og dets mor og kom til Israels land.” Og  22Men da han hørte at Arkelaus var konge i Judea efter sin far Herodes, fryktet han for å dra dit; men han blev varslet av Gud i en drøm og drog bort til Galilea. 23Og han kom og tok bolig i en by som heter Nasaret, forat det skulde opfylles som er talt ved profetene, at han skal kalles en nasareer.” 3 ganger indenfor kort tid, flyttet ordet på seg. Hvornår skal du begynne at flytte på deg?

Hvor fort det er at bli en vane kristen og aldri bli et tre, som sprer sine grener ut over. Bare være en liten kristen med en skvett vann på sine ankler og aldri komme ut på dypt vann og bade i den nåde og sannhet, som finnes i Gud. Der finnes et åndeligt potentiale i enhver og du kan komme ut af den religiøse vanekristendom som bare drejer seg om krybben. Du har lenge nok ligget der og du har fått liggesår. Lenge nok har du vært spikret fast i stammen og du kommer ikke videre. Be Gud om en drøm, en åpenbarelse som forandrer dine tanker. Vi leser: 12Og da de var blitt varslet av Gud i en drøm at de ikke skulde vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei bort til sitt land. Hele gangen og hele livet tok en anden kurs. Hvis ikke Gud åpenbarer seg for deg, kommer du å pendle mellom Herodes, som tar livet af deg og en Jesus, som for længst har forlatt Bethlehem. Hør hvad ordet siger engang mer: Han er ikke her!”

Alle forventet, at apostlene skulle skylle garn og være fiskere. Mange må være de, som lette etter dem på Genesaretssjøen, men de var ikke der. Hvor var de? På øvre sal og priste Herren med lungners fulle kraft! Mange må de være, som trodde, at Gideon stadig satt under Eken i Ofra. Det var hele hans kristenliv trodde de. Fast montert til den eken, det var hans gudtjeneste. Men dengang nei. Etter at Herren hadde grepet ham, var han som et byggbrød med full fart ned over midjaniternes lejr, halleluja!

Og dette skal I ha til tegn: Jeg er redd for, at dette tegnet gjør seg gjeldene i dag også: man kommer simpelthen ikke ud af barnestadie, men trives i krybben, lekekassen og snakker baby sprog og til sist, så er man spikret fast til stammen og det var hele kristenlivet. Men ordet lyder: Gjør dig løs fra båndene om din hals, du fangne Sions datter!

Hallur Sørensen