Hvilket kjennskap har du?

1.hånds eller 2.hånds?

”Jesus svarte: Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg det om meg?”Jóh.18.34.

Spørsmålet til deg som leser dette er: Har du førstehåndskjennskap til Jesus eller bare gjennom andres meninger og indtrykk?

Jeg frykter for at mange ”troende” idag må stille seg på linje med Pilatus og innrømme at de bare har kjennskap til Jesus gjennom andres oppfatning av ham. Men slå deg ikke til ro med dette. Du må møte ham personlig. Han er å finne for den, som søker ham av hele sitt hjerte.

Mange troende har aldri hørt Åndens vitnesbyrd i sitt eget hjerte og Jesu velsignede ord: ”Du er min!” De har bare hørt andre prøve å forklare dem, at de er kristne, og pga.at de ikke har den indre fred og frelsesvisshet lever de med en stadig uro i sin sjel. Du behøver ikke at leve på usikre annanhåndsopplysninger og andres menneskers garantier, men kan få oppleve sannheten av Rom.8.16: ” Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn.”

Plattformene er fulle av sangere, som synger sanger med tekster de selv ikke har opplevd. De synger om livet i Gud, men er fremmed for den nye fødsel. Dyktige instruktører har lært dem å synge og å opptre. Men akk hvor godt det kjennes i ånden, at det ikke er ekte og selvopplevd.

Talerstolene inntas av predikanter, som kun har lært seg å preke. De har kunnskap og talegaver og har lært seg leksen godt. Men det personlige gamle genuine kall og gavene i ånden mangler. Og de er kun istand til at bringe videre det de har lært av mennesker. Slike papegøyepredikanter med sine dyktige imitasjonskunster blir der flere og flere av. Forsamlingen merker at noe mangler.

Da er det langt bedre at frembringe et enkelt budskap åpenbart av Ånden enn det du bare har lånt. Har du ikke et ”fast føde” budskap, så server det ”melke” budskap du har. Og er du baby i ånden, så tal om melk. Vitner du utfra andres tro, så vær på vakt: Du kan oppleve den andres angrep fra Satan uten å ha dennes kraft å møte det med.

Mange i vor tid har endog en ”åndsdåp” de har fått gjennom mennesker. De har lært å tale i tunger av en predikant eller andre som ganske enkelt har bedt dem gjenta de fremmede ord, de selv sier. Dette er ingen åndsdåp tiltross for at tusener i vårt land ikke har noen annen end denne. Nei, søk Herren til du får tungene og kraften av Herren selv. ”De talte med tunger alt etter som Ånden gav dem å tale.”

La meg spør deg som argumenterer for sannhetene dine: har du selv lest Bibelen? Jeg møter stadig mennesker som f.eks. argumenterer for treenighetslæren og andre menneskelige læresetninger. Likesom Pilatus vet de kun, hvad andre mennesker har sagt og har ikke personlig motatt Skriftens vitnesbyrd. Men også du som har et rett syn på Bibelens sannheter, må ha det personlige forhold til Ham, som er sannheten, og ikke bare ha lært det gjennom andre. Ikke la andre lese Bibelen for deg. Les den selv. Du eier personlig kun det av Bibelen, som er åpenbart for deg. Det andre er bare bokstav. Om du ikke selv har fått åpenbart de sannheter du så iherdig prøver at overbevise andre om, kan det bli med deg som mannen i 2.Kong.6.5. som felte trær med en lånt øks. Under arbeidet falt øksen av skaftet og gikk til bunns i vannet. Det er risikabelt at arbeide med lånte ting. Før Jesus kommer må det lånte leveres tilbake.

Noen er imot predikanten. Han er en vranglærer, fører folket vill, har en møteform, som ikke kan tolereres o.s.v. Dette sprer de videre og advarer. Vær ikke for sikker på, at det du har hørt, alltid er rett. Bringer du videre slike rykter du selv ikke har kontrollert riktigheten av? Hvad ville du svare om Jesus spurte: ” Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg det om meg?”

Er du imot, fordi din predikant, din prest, din forstander eller andre er imot? Kanskje ville det hele fortone seg annerledes om du gikk og hørte selv.

Gjør som dronningen av Saba. Hun slo seg ikke til ro med å høre rykter og annenhåndsmeldinger om Salomo. Hun gikk selv for at se og oppleve, og da utbryter hun: ”Nu ser jeg at de ikke har fortalt meg halvdelen; du overgår i visdom og lykke det ryktet jeg har hørt,” 1.Kong.10.7.

Eller lytt til vismannen Job i kap.42.3 og 5: ” Jeg har talt om det jeg ikke forstod, om det som var meg for underlig, og som jeg ikke skjønte – Bare

hva ryktet meldte, hadde jeg hørt om deg, men nu har mitt øye sett deg.”

Lev ikke lenger på andres oppfatning. Rams ikke opp andres troesartikler. Jesus Kristus søker personlig kontakt med deg. Stå ikke på linje med Pilatus. Godta ikke blindt den folkereligiøse oppfatning. Ta deg tid til å søke Herren.

T.T.