Fulgte Jesus det vanlige mønster ?

I henhold til skriften, så brøyt han ofte ut af den menneskelige tanke og orden. Mange skriftsteder beviser dette. En fin, men samtidig alvorlig beretning i Matt.15.22 udtrykker det. Der står: Og se, en kananeisk kvinne kom fra de landemerker og ropte: Herre, du Davids sønn! miskunn dig over mig! min datter plages ille av en ond ånd. Men han svarte henne ikke et ord. En mor I nød for sin datter roper om hjelp. Ute av seg selv, fordi hun har vært vitne til, hvad datteren gjennomgår om dagen, kvelden og natten av en ond ånd fra helvete. Men Jesus svarer hende ikke et ord. Det er til at undre seg over. Men det var et ledd i en større plan.

Var Jesus religiøs?

The word “religion” comes from the Latin word “religio” which has a meaning influenced by the verb “religare” to bind. Dette er meget alvorlig, men Jesus lot seg ikke binde og gå ind under menneskelige bånd, som mange prøvde at legge på ham. Pass på, at ingen legger bånd på deg, som Jesus ikke ville ha lagt på deg, og som han ikke selv ville ha blitt underlagt. Jeg vil komme med nogen tanker som viser, hvor fri Jesus var at tale, refse, frykte, drikke, spise, uten at det grenset i nærheten til synd. Mange tror, at det at være fri har en tilbøjelighet til synd. Slik er det ikke!

Jesus var fri. Men Jesus døde uten synd. Han var det lytesløse lam. Der fantes ingenting i ham som kunne fristes til synd. Og selveste Pilatus sier: Jeg finner ingen skyld hos ham. Og 2.Kor.5.21 sier: Ham som ikke visste av synd,… Dvs, at de tingene Jesus gjorde, var ikke synd, for ellers kunne han ikke oppfylle skriften.

Vi leser: Og jødenes påske var nær, og Jesus drog op til Jerusalem. Og i templet fant han dem som solgte okser og får og duer, og pengevekslerne som satt der, og han gjorde sig en svepe av rep og drev alle ut av templet, både fårene og oksene, og pengevekslernes penger spilte han, og deres bord veltet han, og til due-kremmerne sa han: Ta dette bort herfra! gjør ikke min Faders hus til en handelsbod! Hvilken dramatisk reaktion og handling Jesus utfører, helt utenom det vanlige. Se han for deg, med en svepe i hånd og fægter som en som står i kamp om livet. Hvem ville ha hatt en slik forkynner eller elstebroder i sin menighet? Mange ville ha sagt i dag som dengang, at Jesus syndet mot

templet og han mistet kontrollen over sit temperement. Men det var ikke synd!

I Matteus kap.23 leser vi: Men ve eder, I skriftlærde og fariseere,… I hyklere Ve eder, I blinde veiledere… I dårer og blinde! 8 ganger roper Jesus ”ve eder” og 4 ganger at de er blinde. Er det synd at rope og refse de religiøse? Hvis det er, så kunne Jesus ikke dø.

I jóh.evang kap 12.27 leser vi: Nu er min sjel forferdet, og hvad skal jeg si? Fader, frels mig fra denne time! Mange er af den opfattelse, at hvis det er den minste antydning til at frykte, være redd, tvile, bange, så er det for lite tro. Si det til Jesus, han som er troens opphavsmand. Men selv i vanskelige stunder, er det muligt at si som Jesus. Når Jesus døde uten synd, er det ikke synd at tvile og miste kampgejsten. Jesus sier også i Getsemane: Fader! om du vil, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, skje ikke min vilje, men din!  Man kan virkelig komme I en slik fastspent situation, at man sier: la dette gå meg forbi. Det er ikke synd.

En annen meget fin beskrivelse af Jesus ang de gejstlige, om hvorvidt vi skal behandle dem, hvis de ønsker at forstyrre vores åndelige arbejd, finner vi i Luk.13 31-32. hør hvad Jesus sier: I samme stund kom nogen fariseere og sa til ham: Gå bort og dra herfra! for Herodes har i sinne å slå dig ihjel. Og han sa til dem: Gå og si til den rev:

Kanskje vi skal røre ved det mest ømfintlige av det hele ang. Dette tema. Og vi leser: Menneskesønnen kom; han eter og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker. Når man rører ved alkohol, så skal man være påpasselig og vite, likesom når man kjører bil, at det er noe, som heter ”Farezone”. Man er inde i den zonen, og er man ikke sterk og kjenner seg selv, så skal man holde seg langt borte fra slikt. Men et er at drikke seg fuld – det taler bibelen imot, og et annet er at nyte litt vin, slik Paulus formaner Timoteus. Men Jesus drakk, og det var mange som ikke likte det og derfor satte ut onde rykter og overdimensionerede drikkeriet. Men det er ikke synd at drikke vin og nyte som Paulus sier. For hvis det var synd, så døde Jesus med synd. Men han døde uten synd.

Kjære venner, alt kan selvfølgelig misbrukes, men har du den Hellige Ånd, så vil ånden lede og vejlede deg, slik at du lever det liv, som Jesus viste som forbillede i ord og gjerning.

Hallur sørensen.